Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/185962/virtual/www/domains/obchvatnovemesto.cz/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Obchvat Nového Města nad Metují - Obchvat Nové Město nad Metují

Budeme dále pracovat a tlačit na nové zastupitelstvo, aby bezodkladně dělalo další kroky a budeme rádi, když nám v tom i nadále budete nápomocni.

Co se bude dít dál?

1.

Změna územního plánu s vytvořením koridoru pro obchvat 


To je pouze věcí NM, sousední obce do toho nemají právo zasahovat stejně jako NM nezasahuje např. do obchvatu Nahořan.

Časový odhad:   2019 – 2020 

2.

Po schválení zastupitelstvem projednání s Krajským úřadem a začlenění do Zásad územního rozvoje kraje


Časový odhad :  2020 – 2023

 3.

Pro ŘSD popř. Královehradecký kraj jako investory to bude skutečnost, kterou musí respektovat. 

Zpracují příslušné dokumentace. Získají povolení stavby.

Časový odhad : 2023 – 2026

 4.

Prosazení do plánu výstavby do rozpočtu Ministerstva dopravy.

Časový odhad: 2026 – ??

Názory odborníků

Přehrát video

Ing. arch. Milan Weiner

Odborník v oblasti územního plánování. Autor celkové koncepce dopravy v česko- polském pohraničním regionu zahrnující Jaroměřsko, Náchodsko, Broumovsko a Trutnovsko. Dopravní studie známá pod “Brána k sousedům” zpracovaná pro Královéhradecký kraj. 

RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D.

Odborník v územním plánování z projektového atelieru REGIO, který dopravní studii Brána k sousedům vypracoval.

Kdo jsme?

Během emotivní diskuze na sociální síti Facebook mnoho z vás zajímalo, kdo se pod sdružením pro obchvat skrývá. Ačkoliv tato otázka byla několikrát zodpovězena, tak uznáváme, že mezi stovkami komentářů se odpověď ztratila. Dovolte tedy, abychom se představili zde na tomto webu.

Náš  výbor se skládá z 5ti členů, jsou jimi Miroslav Hofmann, Ing. Jaroslav Špička CSc., Jiří Šrámek, Dana Vanická a Ing. Václav Zilvar.

Jsme občani Nového Města nad Metují, kteří se dali dohromady před více než 4lety a začali společně pracovat na možnostech obchvatu kolem NM. Tu myšlenku nám vnukla studie Brána k sousedům, která byla zpracována pro Krajský úřad v Hradci Králové a která měla být alternativou pro přeložku.

Přeložka je zastaralý návrh v době, kdy tranzitní doprava byla zanedbatelná a tudíž nebyl problém auta táhnout přes město. Naskytlo se řešení šetrnější k lidem i přírodě.

Čtyři roky jsme pracovali a dělali analýzy, kudy by obchvat mohl vést, aby byl co nejschůdnější. Brána k sousedům je velkorysý projekt, který však zasahuje do území ostatních obcí, vede přes plynovod a chráněnou oblast, takže se setkala s velkým odporem. Z toho důvodu jsme zvolili trasu Spy, Vladivostok, Osma, které nezasahují do ostatních území.

O tom že jsme nenašli podporu ani snahu u vedení města se touto variantou zabývat, jsme již psali. Jedině referendum, které by odhlasovalo obchvat, může být pro město závazné, jinak se nebude dalších 30let nic dít.

Opravdu to nebylo rozhodnutí 5ti lidí u piva, bylo to mnoho práce a úsilí lidí, kteří při tom chodí do zaměstnání a museli se tomu věnovat ve svém volném čase. Pomohlo nám spoustu dobrovolníků, kterým ještě jednou moc děkujeme.

A podařilo se!  Obchvat není utopie, jak se nám někdo snaží namluvit. Proč obchvaty a koupaliště nebyly utopie v České Skalici, Dobrušce nebo Opočně? Protože tam starostové alespoň v tak závažných věcech stojí za občany svého města.

Občané Nového Města už rezignovali na velké plány, vize a ujišťují se mezi sebou, že to nejde. Ale ono to jde! Pokud nové zastupitelstvo s vedením města bude chtít! A to nejmenší je, teď dát do nově vznikajícího  územního plánu uzemní rezervu pro obchvat.

Bojíme se jen, že při zásadních jednáních města s ŘSD, ministerstvy a krajem se budou zástupci města chovat laxně, aby dokázali, že obchvat je nereálný a tudíž se ujistili, že měli pravdu.

Navrhneme, abychom byli přizváni k těmto důležitým jednáním a mohli být nápomocni k dalším krokům k obchvatu.

Na těchto stránkách Vás budeme následující roky o všem informovat.

 

 

Obchvat ve faktech

Když vedení města tvrdě bojovalo za přeložku, těžko se z něho stane propagátor obchvatu. To je jasné! Občané NM se v referendu vyjádřili jednoznačně PRO obchvat, tudíž starosta a zastupitelé města by měli spolknout pro ně hořký výsledek a dělat vše pro výstavbu obchvatu.

   Práce na přeložce byly ukončeny samotným ŘSD (Ředitelstvím silnic a dálnic) , nikoliv výsledkem referenda („ANO obchvatu“). 

V únoru 2018 stáhlo  svou žádost o územní rozhodnutí. Důvodem bylo záporné stanovisko Ministerstva zdravotnictví z důvodu hluku nad závazné normy (viz Obr.1 a 2). Přeložka se stala nerealizovatelná (pokud by nebyla v celé délce zakopána do tunelu, což je ekonomický nesmysl) !

 

V současné době není na přeložku žádná dokumentace (ta stará je nepoužitelná) ani jiné přípravy.

Přeložka není předjednána a Krajský úřad, ŘSD čekali na výsledek referenda.

Obchvat NM nevede na území jiných obcí a tudíž je pouze věcí NM.

Viz. Obr.3

Po odvedení dopravy na dálnici D11 k Trutnovu naopak doprava v NM Vladivostok-Nahořanská dramaticky naroste, neboť téměř veškeré kamiony z Rychnovska budou chtít jet k dálnici a nikoliv do Náchoda.  

Doprava k Náchodu bude pouze lokální a to není ten problém k řešení.  Když se nyní nebude připravovat obchvat, bude za 15 let situace v NM přímo katastrofální.

Boj o obchvat neutuchá

  Je tomu už jeden rok, co občané N.Města n.Met.rozhodli v referendu, že BUDE OBCHVAT

  Tak jednoduché to ale není. Odpůrci obchvatu vymýšlí, aby výsledek referenda nebyl uskutečněn a koalice v zastupitelstvu města už v listopadu 2018 svým jednáním naznačovala:  OBCHVAT ŘEŠIT NEBUDEME  .

  Došlo dokonce při jednání zastupitelstva ke zpochybňování volebního systému referenda.  POČTY ZASTUPITELE HLADÍKA pouze ukazují na zrovna ne vysoký inteligenční potenciál autora tohoto zpochybňování. Je z toho ale vidět, kam odpůrci obchvatu míří. 

   Občané v referendu určili budoucnost svého města a ukázali svým voleným zástupcům vizi jeho rozvoje.  Takové vize jsou mnohým zastupitelům a především starostovi Petru Hablemu cizí.  Tak stejně jako pohled do dálky není pouze věcí zdravých očí, tak obdobně KRÁTKOZRAKOST NENÍ JEN OČNÍ VADA.

  Výbor na pořádání místního referenda vyvíjí i následně činnost. Městské orgány byly nečinné, a proto zmocněnec výboru Ing.Václav Zilvar vyzval dopisem z 4.4.2019 Zastupitelstvo města k plnění výsledků referenda.   

   „Vyzývám Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují, aby plnilo jako orgán města závazný výsledek místního referenda tj.

 „…. prosazovat v městských …………….dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu….“.  Prvým takovým nezbytným městským dokumentem je zadání změny územního plánu na požadovanou územní rezervu a následně její prosazení do územního plánu. Tato povinnost a současně právo je ve výslovné kompetenci Zastupitelsva města Nové Město nad Metují.“

   Na tuto výzvu zastupitelé reagovali usnesením, podle kterého berou na vědomí opakovanou výzvu Ing. Václava Zilvara k plnění výsledků místního referenda. Vedení města si na obhajobu své nečinnosti najalo za peníze nás poplatníků drahé právníky.  Po jejich radách si s klidem mohlo říci  VYMYŠLENO: BUDEME VYČKÁVAT.  Pod rouškou podání podnětu na Krajský úřad zástupci Města informovali, že v současnosti je nutné vyčkat, nebo-li do roku 2022 Město nebude pro obchvat vyvíjet žádnou činnost. V gastronomii bychom takový stav mohli nazvat ZMRAZENÝ OBCHVAT. 

   V reakci na zřejmou ignoraci vůle občanů zastupitelstvem byl zmocněncem výboru na Město podán na KRAJSKÝ SOUD návrh na zrušení části územního plánu, aby se zabránilo komerční výstavbě v trase jižního obchvatu. Tím by byla realizace obchvatu definitivně znemožněna. Soud návrh odmítnul s komentářem, že územní plán si musí město řešit samo a nikdo jiný do toho nemůže mluvit. Přípravný výbor dobře ví, že BOJ O OBCHVAT NEUTUCHÁ.  Proto pokyn soudu k aktivitě městských orgánů připomněl zmocněnec výboru Ing.Václav Zilvar dalším dopisem starostovi a u Nejvyššího správního soudu bude požadovat zrušení všech nezákonností územního plánu.      

Setkání výboru a starosty obce Nahořan

Zástupci výboru pro obchvat Ing. Zilvar a S. Barica se setkali 15.října 2018 při neformálním jednání s vedením radnice Nahořany. Obě strany si ujasnily postoj k navrhované trase obchvatu Nového Města i možného napojení na obchvat Nahořan. Obec Nahořany podle starosty Hlávka potvrzuje nesouhlasné stanovisko zastupitelstva z roku 2014, které se týkalo vedení trasy na území obce v blízkosti zástavby.

Současná trasa obchvatu N.Města potvrzená v referendu je vedena pouze po  území NM a pro obec Nahořany je řešení obchvatu  věcí Nového Města nad Metují, což potvrdil i starosta Nahořan pan Hlávko.

Případné změny krajské silnice II/285, která má být mezi N.Městem a Jaroměří do roku 2021 rekonstruována  a napojení na dálniční přivaděč u České Skalice, budou předmětem dalších jednání.

Obr. :  Obchvat N.Města (zeleně) je veden pouze po vlastním území (katastrální území  vyznačeno červeně).  K jeho realizaci se sousední obce nevyjadřují.

První krok k obchvatu

Obr.: Pro zvětšení rozklikni

Členové Výboru pro obchvat kontrolují městské orgány, jak plní úkoly z místního referenda.  Hned prvý dokument z Města  „Zadání změny č.1 územního plánu Nového Města nad Metují“  referendum ignoruje. Zadání by mělo obsahovat podmínku vytvoření územní rezervy.  Proto Ing.Zilvar podal 5.11.2018 připomínku s požadavkem na doplnění zadání. 

Napište nám

Pokud máte nějaké otázky, tak nám napište na email bezkamionu@seznam.cz nebo vyplňte formulář níže. Rádi odpovíme.

Ptejte se lidí, kteří rozumí této problematice a mají s ní bohaté zkušenosti.