A máme tu první aktualitu :-)

Zástupci výboru pro obchvat Ing. Zilvar a S. Barica se setkali 15.října 2018 při neformálním jednání s vedením radnice Nahořany. Obě strany si ujasnily postoj k navrhované trase obchvatu Nového Města i možného napojení na obchvat Nahořan. Obec Nahořany podle starosty Hlávka potvrzuje nesouhlasné stanovisko zastupitelstva z roku 2014, které se týkalo vedení trasy na území obce v blízkosti zástavby.

Současná trasa obchvatu N.Města potvrzená v referendu je vedena pouze po  území NM a pro obec Nahořany je řešení obchvatu  věcí Nového Města nad Metují, což potvrdil i starosta Nahořan pan Hlávko.

Případné změny krajské silnice II/285, která má být mezi N.Městem a Jaroměří do roku 2021 rekonstruována  a napojení na dálniční přivaděč u České Skalice, budou předmětem dalších jednání.

Obr. :  Obchvat N.Města (zeleně) je veden pouze po vlastním území (katastrální území  vyznačeno červeně).  K jeho realizaci se sousední obce nevyjadřují.